Η 3D λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της κλασσικής, με εφαρμογή της όρασης σε 3 διαστάσεις.

Προστίθεται το βάθος στις 2 αρχικές διαστάσεις επιφανείας, το οποίο δίνει στο χειρουργό το απόλυτο πλεονέκτημα χειρισμού εργαλείων και ιστών με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με την κλασσική λαπαροσκοπική χειρουργική, στην οποία ο χειρουργός εμπειρικά καλείται να υπολογίζει το βάθος και κατ’ επέκταση τις κινήσεις του.

Η τρισδιάστατη αίσθηση της όρασης δίνει στο χειρουργό την πραγματική αίσθηση του χώρου, εντός της κοιλιάς του ασθενούς.

Η εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων καθιστά την επέμβαση ασφαλέστερη από πριν, καθώς διευκολύνρι το χειρουργό στο έργο του.

Η τρισδιάστατη τεχνολογία υιοθετήθηκε από τη ρομποτική χειρουργική, και πέρασε στην καθ’ ημέρα πράξη με πολύ μικρό κόστος σε σχέση με αυτό που επιβάλλει η ρομποτική τεχνολογία.

Close Menu