Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή (Μανίκι).

Η επιμήκης γαστρεκτομή ((Sleeve Gastrectomy – SG) κατατάσσεται στις “περιοριστικού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

  • – συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες (αυστηρά κατανάλωση μεγάλου όγκου τροφής – ΟΧΙ γλυκά).
  • – ΒΜΙ < 50.
  • – Αυξημένο βασικό μεταβολισμό (BMR).

Η επιλογή της επέμβασης της επιμήκους γαστρεκτομής γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Η επέμβαση εκτελείται τόσο με με την κλασσική λαπαροσκοπική μέθοδο, απλή ή 3D, όσο και με τη μέθοδο SILS (Λαπαροσκοπική Χειρουργική διά μονής Οπής), καθώς και ρομποτικά.


Διαμονή στην Κλινική – Νοσοκομείο:

Δείτε περισσότερα...

Πράγματα που πρέπει να αποφύγετε:

Αποφύγετε την άρση βάρους για 4 εβδομάδες περίπου και μήν οδηγήσετε τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες μετά το εξιτήριο.

Κοιλιοπλαστική μετά από επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας.

Για θέματα κοιλιοπλαστικής επέμβασης μετά από χειρουργική επέμαβση νοσογόνου παχυσαρκίας πατήστε εδώ.

Close Menu