Λαπαροσκοπική Μίνι Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης ή Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή SAGB).

Ονομάζεται Λαπαροσκοπική Μίνι Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης ή Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή SAGB).

Laparoscopic Mini Gastric Bypass Or Laparoscopic Single Anastomosis Gastric Bypass (MGB or SAGB).

Η γαστρική παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή SAGB) κατατάσσεται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

  • μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών)
  • μεταβολικό σύνδρομο
  • ΒΜΙ < 55
  • παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση, χωρίς ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.

Είναι δραστικότερη της τυπικής γαστρικής παράκαμψης, λόγω δυνατότητας τροποποίησης του βαθμού δυσαπορρόφησης ανάλογα με την περίπτωση.

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.


Διαμονή στην Κλινική – Νοσοκομείο

Δείτε περισσότερα...

Πράγματα που πρέπει να αποφύγετε:

Αποφύγετε την άρση βάρους για 4 εβδομάδες περίπου και μήν οδηγήσετε τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες μετά το εξιτήριο.

Κοιλιοπλαστική μετά από επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας.

Για θέματα κοιλιοπλαστικής επέμβασης μετά από χειρουργική επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας πατήστε εδώ.

Close Menu