Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν για νοσογόνο παχυσαρκία, χρειάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους, πριν την επιθυμητή κοιλιοπλαστική, ώστε να χαθούν όλα κιλά του υπερβάλλοντος βάρους που είχαν προ της επέμβασης κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Το διάστημα αυτό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερο των 18 μηνών.

Η επέμβαση παχυσαρκίας θέτει τον οργανισμό σε καταβολικό stress, διαρκείας 12-18 μηνών.


Δείτε περισσότερα...

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοιλιοπλαστική επέμβαση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε επέμβαση κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Close Menu