Η κήλη είναι η προβολή ενός οργάνου μέσα από οπές του τοιχώματος της κοιλότητας που το περιβάλει, είτε φυσικές είτε επίκτητες.

Συμβαίνει σε ευάλωτα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα τη “ρήξη” ή τη διάταση μυϊκών στρωμάτων και περιτονιών.

Η προβολή γίνεται εύκολα αντιληπτή, υπό τη μορφή διόγκωσης που είναι ψηλάφηση και αρχικά ευχερώς ανατασσόμενη.


Δείτε περισσότερα...

Η λαπαροσκοπική εφαρμογή πλέγματος προσφέρει:

  • Την απουσία τομής και ουλής και των επιπλοκών που συνοδεύουν το ανοικτό τραύμα (φλεγμονή, ορώδης συλλογή, διαπύηση, υποτροπή).
  • Την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την άμεση κινητοποίηση.
  • Την τοποθέτηση μεγάλου πλέγματος με απόλυτη ασφάλεια, και παράλληλη λύση όλων των ενδοκοιλιακών συμφύσεων λαπαροσκοπικά που συνοδεύουν ειδικά τις μετεγχειρητικές κήλες.
  • Την γρήγορη επάνοδο στην εργασία.
  • Την μέγιστη ικανοποίηση του ασθενούς όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Την ελαχιστοποίηση της υποτροπής (ειδικά στις μετεγχειρητικές).

Close Menu