Αποτελεί τροποποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με εκσυγχρονισμό και ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις του χειρουργού.

Προσδίδεται μεγάλη σημασία στο αισθητικό αποτέλεσμα μετά το πέρας της επέμβασης, μιας και πρόκειται για ειδική τεχνική σε ορισμένες επεμβάσεις, στην οποία η προσπέλαση διενεργείται και η επέμβαση εκτελείται μέσω μίας οπής, εντός του ομφαλού, καταλείποντας ΑΡΙΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (δεν φαίνεται ΚΑΝΕΝΑ ορατό σημάδι).

Close Menu