Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μία τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων ετών.

Η δημιουργία της βασίστηκε αρχικά στην ανάγκη επέμβασης εξ αποστάσεως, ώστε ο χειρουργός να μπορεί να εκτελεί επεμβάσεις από μακρυά.

Όμως η αρχική αυτή ανάγκη στη συνέχεια αντικατάσταθηκε από τα αναδυόμενα πλεονεκτήματα που η ρομποτική χειρουργική προσφέρει παρά το μεγάλο κόστος αναλωσίμων και τεχνολογίας.

Η μοναδική ικανότητα ελέγχου με ακρίβεια χιλιοστού των εργαλείων, η απόσβεση ηλεκτρονικά του ενδεχόμενου στιγμιαίου αλλά ίσως κρίσιμου τρεμουλιάσματος των δακτύλων του χειρουργού, η μαθηματική ακρίβεια κινήσεων, η ελάχιστη επεμβατικότητα, η προστασία των ιστών από την παύση επέμαβσης με το σήκωμα του βλέμματος, οι φωνητική ενεργοποίηση, η ξεχωριστή δυνατότητα διαρθρωτικών κινήσεων των εργαλείων, σαν να έχει μέσα το χέρι του ο χειρουργός, είναι μερικά από αυτά.

Ο έλεγχος του ρομπότ γίνεται αποκλειστικά από το χειρουργό, μέσω χειριστηρίων δακτύλων (joysticks) και διαμέσου οθόνης με τρισδιάστατη όραση που προσδίδει την αίσθηση του βάθους και την πραγματική επιχείρηση στο χώρο, προς όφελος του ασθενή.

Close Menu