Λαπαροσκοπική τυπική Γαστρική Παράκαμψη (RYGBP).

Οι γαστρικές παρακάμψεις κατά Roux-en-Y κατατάσσονται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορούν υποψηφίους με:

  • μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών).
  • μεταβολικό σύνδρομο.
  • ΒΜΙ < 50.
  • ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.
  • χαμηλό βασικό μεταβολισμό (BMR).
  • παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση.

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.


Διαμονή στην Κλινική – Νοσοκομείο:

Δείτε περισσότερα...

Πράγματα που πρέπει να αποφύγετε:

Αποφύγετε την άρση βάρους για 4 εβδομάδες περίπου και μήν οδηγήσετε τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες μετά το εξιτήριο.

Κοιλιοπλαστική μετά από επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας.

Για θέματα κοιλιοπλαστικής επέμβασης μετά από χειρουργική επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας πατήστε εδώ.

Close Menu