Υβριδική καλείται η χειρουργική που συνδυάζει τις δυνατότητες της καλπάζουσας τεχνολογίας άμεσης ή έμμεσης απεικόνισης, ή άλλων μέσων εντοπισμού, με σκοπό την λεπτομερέστερη διερεύνηση την ασφαλέστερη και ακριβέστερη χειρουργική παρέμβαση με σκοπό τον σαφή εντοπισμό και την εξαίρεση μίας αλλοίωσης.

Στο παρελθόν, λόγω έλλειψης αυτών των δυνατοτήτων ή του διεγχειρητικού συνδυασμού αυτών, η χειρουργική παρεμβατικότητα ήταν μεγαλύτερη με αυξημένα σε σχέση με σήμερα ποσοστά δυνητικών επιπλοκών και άσκοπα ευρέων εκτομών, με σκοπό την εξασφάλιση της αφαίρεσης της βλάβης.

Σήμερα με τη βοήθεια διεγχειρητικού ενδοσκοπίου, τη χρήση τα ταυτόχρονα απεικονιστικών μέσων, όπως το φορητό ακτινοσκόπιο, ο διεγχειρητικός υπέρηχος, η ρομποτική τεχνολογία και άλλα μέσα που ανάλογα με το σταρτηγικό σχεδιασμό της επέμβασης κληθούν να βοηθήσουν διεγχειρητικά, η επέμβαση καθίσταται διαδιακσία πιο ασφαλής από ποτέ συγκριτικά με το παρελθόν, εκμεταλλευόμενη την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική φιλοσοφία του παρόντος και του μέλλοντος με άριστα αποτελέσματα.

Close Menu