Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 100 (2ος όροφος)
Τηλ.: 2310 222 422

Διεύθυνση Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310 400000
Fax: 2310 471 056

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Μ.Σ. (BMI)

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Επεμβάσεις παχυσαρκίας

Χολοπαγκρεατική
Εκτροπή

Χολοπαγκρεατική Εκτροπή

Η χολοπαγκρεατική εκτροπή κατατάσσεται στις “δυσαπορροφητικού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • Aνεξάρτητου τύπου διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου, γλυκών, ή και τα δύο)
 • μεταβολικό σύνδρομο
 • ΒΜΙ > 50 (ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να φτάσει, αρκει αναισθησιολογικά να μπορεί να χειρουργηθεί – έχουν χειρουργηθεί ασθενείς και με ΒΜΙ > 85)
 • Ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης
 • Παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού ή μεικτού τύπου επέμβαση

Η επιλογή της χολοπαγκρεατικής εκτροπής γίνεται εξατομικευμένα, βάσει άλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Γαστρική
Παράκαμψη

Γαστρική Παράκαμψη

Οι γαστρικές παρακάμψεις κατά Roux-en-Y κατατάσσονται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορούν υποψηφίους με:

 • μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών).
 • μεταβολικό σύνδρομο.
 • ΒΜΙ < 50.
 • ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.
 • χαμηλό βασικό μεταβολισμό (BMR).
 • παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση.

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Γαστρική
Παράκαμψη Μίας
Αναστόμωσης

Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης

Ονομάζεται Λαπαροσκοπική Μίνι Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης ή Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή SAGB).

Η γαστρική παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή SAGB) κατατάσσεται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών)
 • μεταβολικό σύνδρομο
 • ΒΜΙ < 55
 • παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση, χωρίς ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.

Είναι δραστικότερη της τυπικής γαστρικής παράκαμψης, λόγω δυνατότητας τροποποίησης του βαθμού δυσαπορρόφησης ανάλογα με την περίπτωση.

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Επιμήκης
Γαστρεκτομή

Επιμήκης Γαστρεκτομή

Η επιμήκης γαστρεκτομή (Sleeve Gastrectomy – SG) κατατάσσεται στις “περιοριστικού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες (αυστηρά κατανάλωση μεγάλου όγκου τροφής – ΟΧΙ γλυκά).
 • ΒΜΙ < 50.
 • Αυξημένο βασικό μεταβολισμό (BMR).

Η επιλογή της επέμβασης της επιμήκους γαστρεκτομής γίνεται εξατομικευμένα, βάσει άλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Η επέμβαση εκτελείται τόσο με με την κλασσική λαπαροσκοπική μέθοδο, απλή ή 3D, όσο και με τη μέθοδο SILS (Λαπαροσκοπική Χειρουργική διά μονής Οπής) (παραπομπή στη SILS), καθώς και ρομποτικά (παραπομπή στη Ρομποτική).