Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 100 (2ος όροφος)
Τηλ.: 2310 222 422

Διεύθυνση Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310 400000
Fax: 2310 471 056

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Μ.Σ. (BMI)

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Επεμβάσεις παχυσαρκίας

Χολοπαγκρεατική
Εκτροπή

Χολοπαγκρεατική Εκτροπή

Η χολοπαγκρεατική εκτροπή κατατάσσεται στις “δυσαπορροφητικού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • Aνεξάρτητου τύπου διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου, γλυκών, ή και τα δύο)
 • Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Δείκτη Μάζας Σώματος/ΒΜΙ > 50 (ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να φτάσει, αρκει αναισθησιολογικά να μπορεί να χειρουργηθεί – έχουν χειρουργηθεί ασθενείς και με Δείκτη Μάζας Σώματος/ΒΜΙ > 85)
 • Ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης
 • Παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού ή μεικτού τύπου επέμβαση

Η επιλογή της Χολοπαγκρεατικής Εκτροπής (BPD) γίνεται εξατομικευμένα, βάσει άλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Τα είδη της Χολοπαγκρεατικής Εκτροπής (BPD) είναι τα εξής:

 • BPD – LL – RYGB
 • BPD – SADI-S
 • BPD – Scopinaro
 • BPD – DS

Στα παρακάτω βίντεο απεικονίζονται με την σειρά οι επεμβάσεις των παραπάνω τεσσάρων ειδών Χολοπαγκρεατικής Εκτροπής:

Γαστρική
Παράκαμψη

Γαστρική Παράκαμψη

Οι γαστρικές παρακάμψεις κατά Roux-en-Y κατατάσσονται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορούν υποψηφίους με:

 • Μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών)
 • Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Δείκτη Μάζας Σώματος/ΒΜΙ < 50
 • Ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης
 • Χαμηλό βασικό μεταβολισμό (BMR)
 • Παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Τα είδη της Γαστρικής Παράκαμψης RYGBP είναι τα εξής:

 • S – RYGBP
 • RYGBP – LL
 • RYGBP – LBL
 • D – RYGBP

Το παρακάτω βίντεο αντικατοπτρίζει όλα τα παραπάνω είδη:

Γαστρική
Παράκαμψη Μίας
Αναστόμωσης

Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης

Ονομάζεται Λαπαροσκοπική Μίνι Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης ή Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή OAGB).

Η γαστρική παράκαμψη Μίας Αναστόμωσης (MGB ή OAGB) κατατάσσεται στις “μεικτού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • Μεικτές διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση όγκου και γλυκών)
 • Μεταβολικό σύνδρομο
 • Δείκτη Μάζας Σώματος/ΒΜΙ < 55
 • Παλαιότερη αποτυχημένη περιοριστικού τύπου επέμβαση, χωρίς ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.

Είναι δραστικότερη της τυπικής γαστρικής παράκαμψης, λόγω δυνατότητας τροποποίησης του βαθμού δυσαπορρόφησης ανάλογα με την περίπτωση.

Η επιλογή του τύπου της γαστρικής παράκαμψης γίνεται εξατομικευμένα, βάσει αλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Τα είδη της Γαστρικής Παράκαμψης Μίας Αναστόμωσης είναι τα εξής:

 • MGB
 • OAGB
 • Tailoring – OAGB
 • SAGI

Το παρακάτω βίντεο αντικατοπτρίζει όλα τα παραπάνω είδη επεμβάσεων:

Επιμήκης
Γαστρεκτομή

Επιμήκης Γαστρεκτομή

Η επιμήκης γαστρεκτομή (Sleeve Gastrectomy – SG) κατατάσσεται στις “περιοριστικού τύπου” επεμβάσεις κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Αφορά υποψηφίους με:

 • Συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες (αυστηρά κατανάλωση μεγάλου όγκου τροφής – ΟΧΙ γλυκά)
 • Δείκτη Μάζας Σώματος/ΒΜΙ < 50
 • Αυξημένο βασικό μεταβολισμό (BMR) (δεν θεραπεύεται το μεταβολικό σύνδρομο, αλλά απλά βελτιώνεται)

Η επιλογή της επέμβασης της επιμήκους γαστρεκτομής γίνεται εξατομικευμένα, βάσει άλγορίθμου για κάθε υποψήφιο ανάλογα με το ατομικό ιστορικό του.

Η επέμβαση εκτελείται τόσο με με την κλασσική λαπαροσκοπική μέθοδο, απλή ή 3D, όσο και με τη μέθοδο SILS (Λαπαροσκοπική Χειρουργική διά μονής Οπής) (παραπομπή στη SILS), καθώς και ρομποτικά (παραπομπή στη Ρομποτική).

Λοιπές Επεμβάσεις/παρεμβάσεις
Παχυσαρκίας

Λοιπές Επεμβάσεις/παρεμβάσεις Παχυσαρκίας

 • Ρυθμιζόμενος Γαστρικός Ιμάντας ή Γαστρικός Δακτύλιος
 • Ενδογαστρικό Μπαλόνι
 • Γαστρική Πτύχωση 3 στρωμάτων