Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 100 (2ος όροφος)
Τηλ.: 2310 222 422

Διεύθυνση Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310 400000
Fax: 2310 471 056

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Advanced surgery

3D Laparoscopic

3D Laparoscopic

3D laparoscopic surgery is a development of classic surgery, with the application of vision in 3 dimensions.

The dimension of depth is added to the 2 initial surface dimensions, which gives the surgeon the ultimate advantage of handling tools and tissues with greater ease compared to conventional laparoscopic surgery, in which the surgeon is empirically called to calculate the depth and therefore his movements.

The three-dimensional sense of vision gives the surgeon the true sense of space, inside the patient’s abdomen.

Taking advantage of these opportunities makes the operation safer than before, since it facilitates the surgeon in his work.

3D technology has been adopted by robotic surgery, and has become daily practice at a very low cost compared to what is imposed by robotic technology.

Single Incision
Laparoscopic Surgery (SILS)

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Διά Μονής Οπής (SILS)

This is a modification of laparoscopic surgery with modernization demanding special technical requirements on the surgeon’s part.

Great importance is attached to the aesthetic result after the operation, since it is a special technique in some operations, in which access and in fact the whole procedure is performed through one incision inside the navel, leaving an EXCELLENT AESTHETIC RESULT (leaving NO visible mark).

Robotic
Surgery

Robotic Surgery

Robotic surgery has been a technological revolution of recent years.

Its creation was initially based on the need for remote intervention, so that the surgeon could perform operations from a distance.

But this initial need was then replaced by the emerging advantages that robotic surgery offers despite the high cost of disposable supplies and technology.

The unique millimeter control capability of the tools, the electronic damping of the surgeon’s possible but perhaps critical tremour of the fingers, the mathematical precision of movements, the minimal invasiveness, the protection of the tissues, voice and eye control and the possibility of articulated tool movements, as if the surgeon has his hand inside, are just some of the advantages.

The robot is controlled exclusively by the surgeon, using joysticks and a 3D screen that gives a sense of depth and real operation in space, to the benefit of the patient.

Hybrid
Surgery

Hybrid Surgery

Hybrid surgery is surgery that combines the capabilities of galloping technology.

Hybrid surgery is a procedure that combines the capabilities of galloping technology with direct or indirect imaging, or other means of detection, providing a more detailed exploration and the safest and most accurate surgery in order to clearly identify and resect a lesion.

In the past, due to the lack of these capabilities or the intraoperative combination of these, the surgical intervention was of a greater degree with increased rates of potential complications and unnecessarily extensive resections, in order to ensure the removal of the lesion.

Today, with the help of the intraoperative endoscopy, the use of concomitant imaging devices such as portable X-ray, intraoperative ultrasound, robotic technology and other means that, depending on the strategic design of the operation, are being called upon to help with intraoperative surgery, surgery is becoming safer. This is a huge step forward compared to the past, and takes advantage of the present and future philosophy which is in favour of minimally invasive surgery and which is producing excellent results.