Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 100 (2ος όροφος)
Τηλ.: 2310 222 422

Διεύθυνση Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310 400000
Fax: 2310 471 056

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Web TV en

Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
Sleeve Gastrectomy
Animated version
Total Gastrectomy
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
Gastric Bypass
Animated version
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis
Rewind the Future
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Single Port Surgery Animation
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
Subtotal Gastrectomy (90%)
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
GERD Surgery (Fundoplication)
Laparoscopic Cholocystectomy
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Total Gastrectomy
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
Sleeve Gastrectomy
Animated version
Subtotal Gastrectomy (90%)
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Rewind the Future
Gastric Bypass
Animated version
GERD Surgery (Fundoplication)
Single Port Surgery Animation
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Single Port Surgery Animation
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Laparoscopic Cholocystectomy
Rewind the Future
Sleeve Gastrectomy
Animated version
GERD Surgery (Fundoplication)
Total Gastrectomy
Laparoscopic Cholocystectomy
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
Gastric Bypass
Animated version
Subtotal Gastrectomy (90%)
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
Sleeve Gastrectomy
Animated version
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
Total Gastrectomy
Laparoscopic Cholocystectomy
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
Gastric Bypass
Animated version
GERD Surgery (Fundoplication)
Subtotal Gastrectomy (90%)
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Laparoscopic Cholocystectomy
Rewind the Future
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Single Port Surgery Animation
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
Rewind the Future
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
Sleeve Gastrectomy
Animated version
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Total Gastrectomy
Subtotal Gastrectomy (90%)
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Gastric Bypass
Animated version
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
GERD Surgery (Fundoplication)
Single Port Surgery Animation
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 1
Ilias Sdralis
Obesity Surgery
15/3/2015 Part 2
Ilias Sdralis
Rewind the Future
Crushing Weight: Jacob's Story
A Cincinnati Children's Documentary
Obesidade Grau III
A realidade de um obeso
(MGB) Mini Gastric Bypass surgical procedure
Animated version
Sleeve Gastrectomy
Animated version
Gastric Bypass
Animated version
Duodenal switch animation
From hawaiiweightloss.com. The duodenal switch restricts the amount of food that you are able to eat, as well as restricts the amount of fat that the body digests. The DS has a 4-5 ounce long vertical pouch, as well as the duodenum connecting to the last five feet of the small intesting. This results in the separation of food and juices for more than 12 feet. Dr. Cirangle has done the most laparoscopic surgical weight loss DS procedures in the State of Hawaii with the lowest complication rate. His weight loss clinic has the most comprehensive weight loss plan with a full time therapist and dietitian. Video courtesy of Ethicon.
Surgery for Esophagus Cancer, Esophagectomy-Mayo Clinic
GERD Surgery (Fundoplication)
Total Gastrectomy
Subtotal Gastrectomy (90%)
Single Port Surgery Animation
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Bypass Single Anastomosis
Laparoscopic Hysterectomy with Appendages
Hybrid Subtotal Gastrectomy
Laparoscopic Cholocystectomy
Laparoscopic 3D Gastric Diversion Single Anastomosis