Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 100 (2ος όροφος)
Τηλ.: 2310 222 422

Διεύθυνση Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310 400000
Fax: 2310 471 056

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Μ.Σ. (BMI)

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Προηγμένη χειρουργική

3D Λαπαροσκοπική

3D Λαπαροσκοπική

Η 3D λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της κλασσικής, με εφαρμογή της όρασης σε 3 διαστάσεις.

Προστίθεται το βάθος στις 2 αρχικές διαστάσεις επιφανείας, το οποίο δίνει στο χειρουργό το απόλυτο πλεονέκτημα χειρισμού εργαλείων και ιστών με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με την κλασσική λαπαροσκοπική χειρουργική, στην οποία ο χειρουργός εμπειρικά καλείται να υπολογίζει το βάθος και κατ’ επέκταση τις κινήσεις του.

Η τρισδιάστατη αίσθηση της όρασης δίνει στο χειρουργό την πραγματική αίσθηση του χώρου, εντός της κοιλιάς του ασθενούς.

Η εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων καθιστά την επέμβαση ασφαλέστερη από πριν, καθώς διευκολύνρι το χειρουργό στο έργο του.

Η τρισδιάστατη τεχνολογία υιοθετήθηκε από τη ρομποτική χειρουργική, και πέρασε στην καθ’ ημέρα πράξη με πολύ μικρό κόστος σε σχέση με αυτό που επιβάλλει η ρομποτική τεχνολογία.

Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
Διά Μονής Οπής (SILS)

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Διά Μονής Οπής (SILS)

Αποτελεί τροποποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με εκσυγχρονισμό και ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις του χειρουργού.

Προσδίδεται μεγάλη σημασία στο αισθητικό αποτέλεσμα μετά το πέρας της επέμβασης, μιας και πρόκειται για ειδική τεχνική σε ορισμένες επεμβάσεις, στην οποία η προσπέλαση διενεργείται και η επέμβαση εκτελείται μέσω μίας οπής, εντός του ομφαλού, καταλείποντας ΑΡΙΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (δεν φαίνεται ΚΑΝΕΝΑ ορατό σημάδι).

Ρομποτική
Χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μία τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων ετών.

Η δημιουργία της βασίστηκε αρχικά στην ανάγκη επέμβασης εξ αποστάσεως, ώστε ο χειρουργός να μπορεί να εκτελεί επεμβάσεις από μακρυά.

Όμως η αρχική αυτή ανάγκη στη συνέχεια αντικατάσταθηκε από τα αναδυόμενα πλεονεκτήματα που η ρομποτική χειρουργική προσφέρει παρά το μεγάλο κόστος αναλωσίμων και τεχνολογίας.

Η μοναδική ικανότητα ελέγχου με ακρίβεια χιλιοστού των εργαλείων, η απόσβεση ηλεκτρονικά του ενδεχόμενου στιγμιαίου αλλά ίσως κρίσιμου τρεμουλιάσματος των δακτύλων του χειρουργού, η μαθηματική ακρίβεια κινήσεων, η ελάχιστη επεμβατικότητα, η προστασία των ιστών από την παύση επέμαβσης με το σήκωμα του βλέμματος, οι φωνητική ενεργοποίηση, η ξεχωριστή δυνατότητα διαρθρωτικών κινήσεων των εργαλείων, σαν να έχει μέσα το χέρι του ο χειρουργός, είναι μερικά από αυτά.

Ο έλεγχος του ρομπότ γίνεται αποκλειστικά από το χειρουργό, μέσω χειριστηρίων δακτύλων (joysticks) και διαμέσου οθόνης με τρισδιάστατη όραση που προσδίδει την αίσθηση του βάθους και την πραγματική επιχείρηση στο χώρο, προς όφελος του ασθενή.

Υβριδική
Χειρουργική

Υβριδική Χειρουργική

Υβριδική καλείται η χειρουργική που συνδυάζει τις δυνατότητες της καλπάζουσας τεχνολογίας.

Υβριδική καλείται η χειρουργική που συνδυάζει τις δυνατότητες της καλπάζουσας τεχνολογίας άμεσης ή έμμεσης απεικόνισης, ή άλλων μέσων εντοπισμού, με σκοπό την λεπτομερέστερη διερεύνηση την ασφαλέστερη και ακριβέστερη χειρουργική παρέμβαση με σκοπό τον σαφή εντοπισμό και την εξαίρεση μίας αλλοίωσης.

Στο παρελθόν, λόγω έλλειψης αυτών των δυνατοτήτων ή του διεγχειρητικού συνδυασμού αυτών, η χειρουργική παρεμβατικότητα ήταν μεγαλύτερη με αυξημένα σε σχέση με σήμερα ποσοστά δυνητικών επιπλοκών και άσκοπα ευρέων εκτομών, με σκοπό την εξασφάλιση της αφαίρεσης της βλάβης.

Σήμερα με τη βοήθεια διεγχειρητικού ενδοσκοπίου, τη χρήση τα ταυτόχρονα απεικονιστικών μέσων, όπως το φορητό ακτινοσκόπιο, ο διεγχειρητικός υπέρηχος, η ρομποτική τεχνολογία και άλλα μέσα που ανάλογα με το σταρτηγικό σχεδιασμό της επέμβασης κληθούν να βοηθήσουν διεγχειρητικά, η επέμβαση καθίσταται διαδιακσία πιο ασφαλής από ποτέ συγκριτικά με το παρελθόν, εκμεταλλευόμενη την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική φιλοσοφία του παρόντος και του μέλλοντος με άριστα αποτελέσματα.